fb pixel code
KATEGÓRIA KATEGÓRIA
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

PCX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: január 31-től

 1. Információ

  1. A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a PCX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: PCX vagy Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.pcx.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra (vásárlásra) vonatkozik, amely a www.pcx.hu weboldalon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés), függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

  2. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató, Ismertető, Garancia, GYIK, Hibabejelentő, Szállítás

  3. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 1. A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A Szerződést a Vásárló a Szolgáltatóval köti meg, amelynek adatai a következők:

Név: PCX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2161 Csomád, Táncsics utca 9. (postai küldeményeket és vásárlókat nem fogad)

Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-09-151035

Adószám: 23563539-2-13

Számlaszám: MKB BANK ZRT 10300002-10634227-49020013

Telefonszám: +361/780-1070

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +361/780-1070

Munkanapokon (hétfő–péntek): 10:00–18.00

E-mail: pcx@pcx.hu ; vevoszolgalat@pcx.hu

Postacím: 1046 Budapest, Váci út 178. Duna Plaza 2. emelet

Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „PCX Webáruház”

 1. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk

  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.pcx.hu weboldalon található, elektronikus áruházon keresztül történik (továbbiakban: Webáruház).

  1. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.  1. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.  1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.  1. A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.  1. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

  1. A szerződés nyelve magyar.  1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

  1. PCX Ügyfélszolgálata: Ügyfélszolgálat hétfőtől-péntekig 10.00-18.00 óra között a pcx@pcx.hu címen áll rendelkezésre, levelekre 1 órán belül válaszolunk.

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-780-1070

  1. Vásárlói kör meghatározása:

A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vagy kereskedelmi továbbértékesítés céljából vásárolják meg.

  1. PCX Ajándékutalvány (5,000; 10,000; 20,000; 50,000; 100,000, amelyről részletesebb információ érhető el a www.pcx.hu weboldalon) igénybe vehető a Webáruházban történő vásárlás során, ezek kizárólag Webáruházban történő vásárláskor használhatók fel, illetve érvényesíthetők.

  1. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

  1. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségen.

  1. PCX fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

  1. Amennyiben annak ellenére, hogy PCX a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor PCX nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

  1. PCX a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

  1. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél PCX a megrendelés teljesítését megtagadhatja.

Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva PCX-nek rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével PCX-nek bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben PCX-nek sorozatosan kárt okoz úgy PCX-nek jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

  1. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. A megrendelés folyamata

  1. Regisztráció

   1. A Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található ikon-ra kattintva - Regisztráció pont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges.

   2. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.

   1. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban PCX-nek a Vásárlót azonosítania szükséges a szerződés teljesítése értelmében, és a könyvviteli kötelezettségek jogszabályi teljesítése érdekében fel kell vinnie a saját rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható.

Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

   1. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.

   1. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért PCX nem felel.

   1. PCX a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. PCX nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem PCX-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.   1. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetőség van, illetve kérheti ügyfélszolgálatunkon keresztül is.   1. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

   1. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát PCX az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani.   1. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni PCX-t. PCX az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a PCX adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

   1. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, (ld.: 4.1.8.) hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

   1. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően PCX 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

   1. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet PCX a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

  1. A megrendelés

   1. A megvásárolni kívánt áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áru használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

   1. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

   1. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

   2. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét legtöbb esetben tartalmazza. A csomagolás nem része a PCX kínálatban szereplő terméknek például olyan esetekben amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás.

   1. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagyméretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét.

   1. A kiszállítási költséget az „Átvételi lehetőségek”-nél tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától, és az extra garanciától, valamint a csomagolás módjától és a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

   1. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

   1. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

   1. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

   2. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani.

   1. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Folytatom a vásárlást”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Részletes kosár” gombra kattintva.

   1. Ha a „Folytatom a vásárlást” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Tovább az adatok megadásához” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

   1. Ha a fentiek szerint a „Részletes kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

   1. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az adatok megadásához” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

   1. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor a „Tovább az adatok megadásához” felirat kattintás után az átvételi lehetőséget kell kiválasztani, az igényelhető extra garanciát, a fizetési módot, a csomagolás, továbbá meg kell adnia a szállítási adatokat és a számlázási adatokat, valamint az értesítési adatokat, illetve megjegyzést fűzhet a rendeléshez.   1. FONTOS! A regisztrációnál, ha gazdasági társaság -CÉG- nevében regisztrál, meg kell adnia az vállalkozás adószámát! Adószám megadása esetén törekedjen annak pontos kitöltésére- mert a NAV felé így kerül lejelentésre.

   1. Ezt követően a „Tovább az összesítő oldalra” feliratra kattintva megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a „Vissza az adatok megadásához” feliratra kattintva módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból, továbbá mennyiséget módosíthat. Amennyiben rendelkezik Kuponkóddal, itt kell megadnia.

   1. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. „A vásárlási feltételeket és az elektronikus számlázást elfogadom” ablakra kattintva Vásárló azokat elfogadja. Az ablak mellett megjelenített „Részletek”-re kattintva részletesen megismerheti a vásárlási feltételeket, illetve PCX általános „Ismertető”-jét.

   1. Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy PCX a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

   1. A megrendelést PCX csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a PCX 1.1. pontban írt weboldalán.)

  1. Adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

  1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte

   1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését PCX automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A vevoszolgalat@pcx.hu -ról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, az esetlegesen igényelt extra garanciát, valamint a csomagolás módját, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget. 

   1. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése PCX-hez beérkezett. Megrendelésének PCX-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

   1. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt PCX akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. PCX a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, vagy sms-ben személyes átvételi értesítő esetén.   1. Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése PCX-nek nem áll módjában.

   1. PCX a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadja el. PCX külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért PCX kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/”Spam” és a Promóciós mappát egyaránt.   1. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze a vevoszolgalat@pcx.hu címen. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért PCX felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége.   1. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.   1. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat PCX általi elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló e-mail (tárgya: „PCX ------/------ rendelés” sorszám és megnevezés) Vásárló e-mail fiókjába megérkezik.

   1. Amennyiben PCX szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, PCX jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a PCX köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

   2. PCX jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a PCX vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont, vagy a Posta Pont, vagy a MOL Pont, vagy a COOP Pont, vagy a PICK PACK Pont, vagy a DUNA Plaza átvételi pont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges.

   1. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

   1. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

   1. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  1. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait PCX a Net-Tech Consulting Kft. (1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18.) szerverein tárolja. Miután Ön megadta PCX részére az e-mail címét, PCX – az 5. pontban említett, megrendelés visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF linkjét, melyet áttanulmányozhat.

 1. Fizetési módok és feltételek

  1. Fizetés banki utalással

   1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint PCX bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

   1. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

   2. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

   1. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az MKB BANK ZRT.: 10300002-10634227-49020013, székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

   1. A visszaélések elkerülésének érdekében, ha a Vásárló előre utalással fizette a rendelést és azt a DUNA Plaza átvételi ponton szeretné átvenni, az átvétel jogosultságát igazolnia kell a személyi okmányainak bemutatásával. ( Megrendelő megfelelő azonosítása miatt)   1. Céges vásárlásnál a cégbejegyzés alapjául szolgáló Társasági szerződés valamint az aláírási címpéldány vagy meghatalmazás is szükséges az átvételhez.   1. POSTA, MOL és COOP Pont átvételnél az átadó pont szintén kérheti a személyi igazolványt, erről tájékozódni a weboldalukon szükséges.

  1. Egyéb fizetés

Csomagautomatában történő átvétel esetén kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ha a Vásárló nem az előre utalást választja fizetési módként.

  1. Fizetés utánvéttel

   1. Értékhatártól függetlenül, az utánvétes (futárnál, átvételkor készpénzben fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás esetén bruttó 390 Ft-ot számítunk fel utánvét kezelési költségként.

   1. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként maximum 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékű lehet (mely átvételi módonként eltérő lehet és a szállítási feltételeknél részletezve van).

   1. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2.4. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

   1. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

   1. Utánvétes fizetések visszatérítését PCX szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi (vagy az átvevő ponton történő visszafizetéssel), kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány).

   1. Postai visszatérítés PCX-nek nem áll módjában. A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag szakáruházainkban visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a PCX erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a PCX nem vállal felelősséget.

   1. Az utánvét kezelési költség csak utánvétes fizetési mód esetén jelenik meg, az előre utalás esetén ezt a díjat elengedjük. Szaküzletes átvétel esetén a költség szintén elengedésre kerül, függetlenül attól, hogy a helyszínen milyen fizetési móddal egyenlíted ki a vételárat. Ráadásul szaküzletes átvétel esetén az értesítést követő 3 napon belül bármikor átvehető a rendelés, így nem kell a futárhoz igazodni.

  1. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

   1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

   1. A termék kifizetésekor devizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál az MKB Bank Zrt. aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.

   1. A PCX részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „megrendelés visszaigazoló e-mail kiküldésekor.

   1. A termék a vételár teljes kifizetéséig a PCX tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a PCX irányába az általa okozott károk tekintetében.

   1. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

   1. Az elektronikus számlát a Net-Tech Kft. minősített szolgáltató készíti el a PCX megbízásából, melyet minden Vásárlónak emailben továbbít.

   1. A PCX által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla (azaz nem elektronikus számla, hanem e-mail számla), mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas. Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A vevő kinyomtatás után az így kapott számlát elhelyezi a könyvelési anyagban.

   1. A számlakészítés során átadott adatokat PCX harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. A PCX által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.   1. Ha azonban a számla módosítását kéri, arra csak a számla kiállításának hónapjában van lehetőség számlamódosítási díj ellenében, melynek díja a mindenkori szállítási díj duplája. Fontos, hogy számlamódosításra lezárt hónapot követően már nincsen lehetőség.

 1. Átvétel: személyes átvétel, szállítási módok, szállítási díjak és feltételek

  1. Személyes átvétel

   1. A Webáruházban történő megrendelések esetén PCX a DUNA Plaza-ban (1138 Budapest, Váci út 178.) személyes átvételi lehetőséget tud biztosítani az átvételi ponton. Vásárló a munkanapokon 9.00 óra előtt feladott rendelést az átvételi értestést követően veheti át az átvevő ponton, kizárólag az átvételi értesítő sms-t és e-mailt követően. (Vásárló e-mail értesítőt kap az átvételről, vagy sms-t személyes átvételi értesítő esetén.) PCX a levélhez mellékeli a számlát és a garancialevelet. Áruátvétel csak rendelés alapján lehetséges.

   1. Az átvételre 4 nap áll a Vásárló rendelkezésére, ezt követően a rendelés törlésre kerül.

   1. A Duna Plaza 2. emeletén található átvevő pont hétfőtől-szombatig 10-19.00 óra között tart nyitva, mely kizárólag átadás-átvételi feladatokat lát el rendelés alapján.Ügyfélszolgálat hétfőtől-péntekig 10.00-18.00 óra között: e-mail pcx@pcx.hu, telefon +361/780-1070.

  1. Kiszállítás

   1. PCX a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő - illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár PCX-nek történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került, és amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. Az átadásról PCX e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla és a garancialap.

   2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérőek, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén PCX azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti.

   3. PCX a megrendeléseket a Vásárló döntése szerint - amennyiben nem a személyes átvételt választja - szintén teljesítheti a következő, megrendeléskor választható módon: Futárszolgálat, vagy Fix pontos átvétel. Fix pontos átvételnek kell tekinteni minden olyan átvételi módot, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem PCX saját átvevő pontja, úgymint: Csomagautomata, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, Pick Pack Pont.) Csomagpont, vagy Posta Pont, vagy MOL Pont, vagy COOP Pont, vagy PICK PACK Pont (a jelen ÁSZF használatában: Átvételi Pontok). Az átadásról PCX e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, aki a következő munkanapon már átveheti a rendelését. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla és a garancialap. Az átvételre 3 nap áll rendelkezésre a Postai értesítő sms-t követően, ezt követően törlésre kerül.

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@posta.hu ; telefon+36 40/46-46-46.

  1. Futárszolgálat

   1. Házhoz (lakcímre, vagy munkahelyre) történő csomagkézbesítés országos lefedettségű, amit a Magyar POSTA Zrt. – MPL Futárszolgálat biztosít. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: Magyar POSTA Zrt. – MPL (Magyar Posta Logisztika) Futárszolgálat; Tel.: 36-1-333-7777; e-mail: customer.service@posta.hu; Web: https://posta.hu/ugyfelszolgalat.

   1. A házhoz szállítás kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz. Első sikertelen kézbesítést követően (MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag esetén) a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.

   1. Szombati és délutáni kézbesítés igénybevételének a kijelölt településeken lehetséges, melyek aktuális listájának megtekintése a hyperlinkre kattintva lehetséges. Amennyiben a linket nem tudja megnyitni, kérjük írja be a böngészőjébe: www.posta.hu

   1. MPL Üzleti csomag esetén a házhoz kézbesített küldemények maximális tömege 40 kg, MPL Netcsomag és MPL Postacsomagnál maximum 20 kg lehet.

  1. Fix pontos átvételi lehetőségek

   1. *Csomagautomaták (mindenkori aktuális lista a hyperlinken):

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI15_Csomagautomatak.pdf

   1. *Posta Pontok (mindenkori aktuális lista, postai állandó szolgáltatóhelyek a hyperlinken): https://.www.postapont.hu

https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok/

   1. *MOL Pontok (mindenkori aktuális lista a hyperlinken):

http://toltoallomaskereso.mol.hu/

   1. *COOP Pont (mindenkori aktuális lista a hyperlinken):

http://www.coop.hu/csomagatvetel/

   1. *PICK PACK Pont (mindenkori aktuális lista a hyperlinken): https://www.pickpackpont.hu/pick-pack-pontok/

  1. Szállítási díjak és feltételek

   1. A Webáruházon keresztül történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni. A mindenkori szállítási díjak és feltételek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, melyet Vásárló a vásárlás előtt a linkre kattintva részletesen megismerhet.

   1. Kiszállítás maximális súlyhatárát meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést PCX jogosult visszautasítani. PCX jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés PCX vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont, vagy a Posta Pont, vagy a MOL Pont, vagy a COOP Pont, vagy a PICK PACK Pont, vagy a DUNA Plaza átvételi pont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

  1. Futárszolgálat

   1. A PCX kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

   1. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése személyes átvétele és/vagy elküldése előtt tájékoztatja Önt a PCX, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

   2. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, PCX Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását PCX ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

   3. Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.

   4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a PCX jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni.

   5. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a PCX-hez, amely a PCX számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a PCX jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.

   6. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

   7. Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. PCX az átvételt követő 1, azaz egy óra eltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. PCX a szállítással kapcsolatos esetleges vitás esetek elkerülésére a szolgáltatásai között szereplő szállítási biztosítást ajánlja.

   8. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a PCX díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést Vásárló az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi PCX Ügyfélszolgálata felé (ugyfelszolgalat@pcx.hu). Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében PCX rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

  1. Átvételi pontok

   1. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a PCX, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

   1. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, PCX Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását PCX ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.   1. Átvételi Pontokon a termék átvételi határideje a 4 munkanap, mely lejártakor PCX jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékek visszaszállítása a PCX-hez a PCX számára plusz költséget jelent. Vásárló számára a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a PCX jogosult a szállítás költséget levonni a visszatérítendő összegből.   1. Szállítási díjak és feltételek Csomagautomaták, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, PICK PACK Pont: https://www.pcx.hu/szallitas   1. A hatályos akciós szállítási díjakról és feltételekről itt tájékozódhat: https://www.pcx.hu/szallitas.

 1. Elállási jog

  1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,

 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

  1. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

  1. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, PCX részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.  1. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

  1. Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. PCX postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

  1. Ezen a linken elérheti a jogszabályi elállás mintát.

  1. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.  1. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A PCX e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.  1. A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t a PCX Átvevő Pontra (Duna Plaza) személyesen visszaszállítani vagy PCX fenti 1. pontban feltüntetett címére postai úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül.  1. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt (14 nap) a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely PCX átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni PCX részére.  1. A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (PCX a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)  1. Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható.  1. A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  1. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget PCX az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. (PCX a termék állapotában bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlóra átháríthatja.) Ennek elmaradása esetén PCX fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség.

  1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  1. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.  1. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

  1. Vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén a már átvett termék állapotában és/vagy csomagolásában bekövetkezett igazolt értékcsökkenést PCX a Vásárlóra áthárítja, különös tekintettel a csomagolásban bekövetkező nagymértékű értékcsökkenésre.

  1. Ha

 • Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül a PCX haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig;

 • ha Fogyasztó Extra Elállási Jogát gyakorolja (azaz 14. napot követően áll el) vagy nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, PCX csak a termék vételárát téríti vissza, egyéb költségeket nem, a termék visszajuttatását követő 4 munkanapon belül.

  1. PCX az első pont szerinti esetben azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló PCX által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során PCX az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

  1. Elállásnál PCX nem téríti vissza az olyan megvalósult szolgáltatásokat, mint az utánvét kezelés, szállítás biztosítás, szállítás, vagy a csomagolás díja.

  1. PCX jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  1. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat az pcx@pcx.hu; vevoszolgalat@pcx.hu e-mail címen, illetve a 1046 Budapest, Váci út 178. Duna Plaza 2. emelet. postacímen. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „PCX Webáruház”.

 1. Szavatosság

  1. Kellékszavatosság

   1. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a PCX szel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. PCX mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

   1. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

   1. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

   1. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban: • választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;

 • ha a PCX a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a PCX költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől; jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;

 • ha a vásárolt termék nem javítható és a termékcsere PCX számára indokolatlan többletköltséget eredményezne, úgy PCX jogosultságot szerez a vételár visszafizetésére, amennyiben Vásárló a részére felajánlott azonos vagy jobb tulajdonságú másik csereterméket nem fogadja el.

   1. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vásárló bemutatja.

   1. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a PCX adott okot.

   1. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a PCX -szel.

   1. A Vásárló közvetlenül PCX -szel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.   1. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben PCX csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha PCX ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   1. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  1. Termékszavatosság

   1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (PCX) szemben gyakorolhatja.

   1. A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

   1. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (PCX) szemben érvényesítheti.

   1. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.   1. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.   1. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.   1. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.   1. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.   1. A gyártó, illetve forgalmazó (PCX) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (PCX) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Jótállás

  1. Kötelező jótállás

   1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

   1. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.   1. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.   1. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 • elemi kár, természeti csapás okozta.

   1. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs hely.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetés-szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

   1. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

   1. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a PCX-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre PCX adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.   1. A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele a vásárlás helyén, vagy bármelyik PCX szervizállomásnál történhet. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint a szállításról a PCX gondoskodik.   1. A jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.   1. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.   1. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a … pontban feltüntettettek alapján.

  1. Gyári Jótállás

   1. Az egyes termékre vonatkozó gyári jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján jelöljük.

   1. Alapesetként az időtartam 12 hónap kötelező jótállásként, amit a jogszabály előír, azonban a gyártó ettől hosszabb időtartamot is biztosíthat. Ilyen eset lehet pl. a videokártya-gyártók esetén a 12 hónap elteltével kicserélt hibás videokártyáknál a hibás termék kicserélése az azonos, de javított eszközre.

  1. Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok

   1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

   1. A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést PCX vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. PCX a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.   1. PCX jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

- szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem PCX vagy megbízottja végzett),

- túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,

- a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,

-valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy

- ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el.

   1. Nem felel továbbá PCX, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

   1. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményenkénti elhasználódása esetén. Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

   1. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a -nél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

   2. Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

  1. PCX egyedi garanciális feltételei

   1. A „Garancia Extra” szolgáltatás az esetleges meghibásodás és/vagy sérülés esetén a gyors és költségmentes probléma-elhárításra szolgál. A szolgáltatás keretén belül a rendelés során a Vásárló kiválaszthat: „Háztól-házig garancia”, Cseregarancia”, „Pixelgarancia”, és a „Szállítás biztosítás” szolgáltatást.

   2. Háztól-házig garancia” szolgáltatás

    1. A szolgáltatást a rendelés feladása során, a „Kosár”-ban lehet kiválasztani. Garanciális meghibásodás esetén PCX kötelessége és költsége a hibás termék visszaszállítása, melyért ingyenes csomagfelvevő futárt küld és a garanciális ügymenet lezárását követően ingyenesen visszaszállítja az elkészült vagy kicserélt eszközt. A szolgáltatást elegendő egyszer megigényelni a rendelés feladása során, és a Vásárló a számlán szereplő bármely termék garanciális meghibásodása esetén jogosult az ingyenes oda- és visszaszállításra, amit a garanciaidőn belül vehet igénybe.

    1. Az előzőek értelmében, több különböző számla esetén külön-külön kell megigényelni a szolgáltatást a rendelés feladása során.

    1. Meghibásodott termék esetén kérjük töltse ki a pcx.hu /hibajelento-n található lapot. Ezt követően a Vásárló által megadott címre PCX ingyenesen küld csomagfelvevő futárt majd a javítást vagy cserét követően, ingyenesen visszaszállítja a javított, vagy csereterméket.

    1. Amennyiben a Hibajelentőn szereplő valamely termék nem javítható és a Vásárló a vételárat le kívánja vásárolni, úgy annál a vásárlásnál a „Háztól-házig garancia” akkor vehető igénybe, ha a Vásárló azt a levásárlásnál megigényeli.

   1. Cseregarancia” szolgáltatás

    1. Vásárló a Cseregarancia szolgáltatást a rendelés feladása során a Kosárban tudja valamennyi olyan terméknél kiválasztani, melynél a Cseregarancia szolgáltatás elérhető. A Cseregarancia szolgáltatás igénybevételének lehetősége minden esetben fel van tüntetve, ahol rendelkezésre áll.

    1. Cseregarancia szolgáltatás igénybevételének menete: rendelés feladása során a Kosárban az adott termék neve mellett megjelenik a Cseregarancia jelölő négyzet, melynek kiválasztásával Vásárló igénybe tudja venni a cseregarancia szolgáltatást.

    1. Cseregarancia az "igen" kiválasztásával a rendelésben szereplő összes termékhez is megváltható.

    1. Cseregarancia szolgáltatás igénybevételére a termék garanciaideje alatt és maximum a vásárlástól számított 1, azaz egy éven belüli meghibásodás esetén van lehetőség, garanciális meghibásodás esetén.

    2. PCX a terméket bevizsgálja és annak meghibásodása esetén saját költségén kicseréli a meghibásodott alkatrészt. A kicserélés ilyen esetben 5 napon belül megtörténik, Vásárló új terméket kap.

    1. PCX a cserét a hibás termék átvételétől számított 7 munkanapon belül vállalja. Abban az esetben, ha a csere előre nem látható okból mégsem oldható meg, PCX felajánlja és a Vásárló élhet vele, hogy a vásárolt termék vételárát levásárolhatja, vagy választása szerint Vásárló kérésére PCX a visszafizeti.

    1. A Cseregarancia szolgáltatás díját Vásárló a Kosárban történő kiválasztás során ellenőrizheti.

    1. A Cseregarancia szolgáltatás nem tartalmazza a szállítási díjat, amit Vásárló a Háztól-házig garanciával külön válthat meg.

    1. A Cseregarancia szolgáltatás nem változtatja meg az eredeti garanciaidőt.

    1. A cseregarancia nem vonatkozik garanciavesztes termékekre, és olyan esetekre melynek tesztelése során PCX a részére jelzett hibát nem tapasztalja, valamint egyéb garancia körön kívüli meghibásodásokra.

    1. PCX a terméket a központi raktárba történő beérkezését követően bevizsgálja és hiba esetén külső raktárából bekéri a csereterméket. PCX a hiba megállapítását követő 3, azaz három napon belül cseréli ki a terméket.

   1. Pixelgarancia” szolgáltatás

    1. Pixelgaranciával PCX 30 napig garantálja, hogy a megvásárolt eszköz pixelhibamentes, ha mégsem, úgy kicseréli a hibás eszközt akár 1 az egy hibás pixel esetén is.

    1. A Pixelgarancia kizárja, hogy a Vásárló olyan terméket vásároljon meg, melynek gyártója az ISO-szabvány szerint vállalja a pixelgaranciát, ami több hibás pixelt is megenged. (A pixelhibák jelentős része a vásárlást követő 1-2 héten belül kiszűrhető.)

    1. A Pixelgarancia szolgáltatás igénybevételének díja rendelés feladása során valamennyi olyan terméknél szerepel, melynél ez a szolgáltatás elérhető.

   1. Szállítás biztosítás’ szolgáltatás

    1. A Szállítás biztosítás szolgáltatás megváltása nélkül PCX kizárólag az átvétel során jelzett és a futár vagy Pick Pack jegyzőkönyvben, valamint az egyéb átvételi helyeken rögzített sérüléseket tudja elfogadni. (Ideértve: Fix pontos átvétel, azaz minden olyan átvételi mód, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem a PCX saját átvevő pontja, úgymint: Csomagautomata, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, Pick Pack Pont.) Szállítás biztosítás nélkül az átvételt követően jelzett sérülések keletkezésének a helye már vitatott és a szállító elutasíthatja a kárigényt.

    1. A szolgáltatást a rendelés feladása során, a „Kosár”-ban lehet kiválasztani.

    1. Igénybevétele esetén PCX a megvásárolt és szállított termék/termékek átvételig garantálja a sérülésmentes kézbesítést. Vásárló, amennyiben az átvétel során nem jelzi az esetleges sérülést, már nem igazolt a keletkezés helye, azonban a Szállítás biztosítással a Vásárló számára a termék átvételét követően 24 azaz huszonnégy óra áll rendelkezésére, hogy az esetlegesen előforduló rejtett szállítási sérüléseket jelezze a PCX-nek. Szállítás biztosítással PCX olyan esetben is kicseréli a sérült terméket vagy visszatéríti az árát, ha Vásárló az átvétel során nem vette észre a sérülést, de az átvételt követően 24 órán belül írásban, csatolt fényképekkel jelzi PCX Ügyfélszolgálata felé. 

    1. PCX 5 munkanapon belül kicseréli a részére jelzett szállítási sérült terméket, rejtett sérülés esetén is. Abban az esetben, ha a termék már nem elérhető/vásárolható, úgy PCX a vételárát visszafizeti.

 1. Számlázás

  1. PCX a számlát elektronikusan továbbítja a rendelés során megadott e-mail címre, mely alól a személyes átvételkor helyben kinyomtatott (és e-mailben is megküldött) számlaadás képez kivételt. A számla a szállításról szóló átvételi értesítő levél mellékletét képezi, amennyiben Vásárló a kiszállítást, vagy fix pontos átvételt igényelt. Fix pontos átvétel minden olyan átvételi mód, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem PCX saját átvevő pontja, úgymint: Csomagautomata, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, Pick Pack Pont.) (Figyelem: egyes levelezőrendszerek az értesítő levelet a Promóció -, vagy Spam mappába helyezhetik, ezért ajánlott azok ellenőrzése!)

  1. A PCX által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, kinyomtatva elszámolásra alkalmas, aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

  1. PCX számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában PCX a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek. a Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla és a szállítólevél, a téves kitöltésért felelősséget nem vállalunk.

  1. Garanciális hiba esetén az elektronikus számla és/vagy garancialap igazolja a vásárlás tényét, azonban a számlaszám vagy rendelési azonosító alapján is visszakereshető az eredeti számla.

  1. PCX a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy PCX új számlát állít ki.

Amennyiben a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számla a Vásárlónak felróható okból nem megfelelő, úgy PCX a tárgyhónapban kiállított számlát az adott hónapban tudja az eredeti számla törlése és az új számla kiállítása mellett módosítani, melynek díja 1.490 Ft. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tárgyhót követően a számla már díj ellenében sem módosítható.

  1. Átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén a megadott számlaszám, vagy a bankkártya tulajdonosának meg kell egyeznie a számlán szereplő vásárlóval.

 1. Ügyfélszolgálat / kapcsolatfelvétel

A PCX Webáruház ügyfélszolgálati időben elérhető.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

PCX Ügyfélszolgálat, pcx@pcx.hu

Tel.: +361/780-1070

Munkanapokon (hétfő–péntek): 10:00–18.00

Vagy írhat a PCX Ügyfélszolgálat címére:

PCX Webáruház”

PCX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1046 Budapest, Váci út 178. Duna Plaza 2. emelet.

 1. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

  1. Panaszügyintézés

A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy PCX tevékenységével kapcsolatos kifogásait PCX részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.

 • Szóbeli panasz esetén:

- személyesen Duna Plaza átvevő ponton a nyitvatartási időben.

- telefonon keresztül az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

 • Írásbeli panasz esetén (PCX írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is):

- postai úton (levelezési cím: 106 Budapest, Váci út 178. Duna Plaza átvevő pont 2. emelet)

- elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: pcx@pcx.hu )

- DUNA Plaza átvevő pontunkon, a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

  1. PCX a DUNA Plaza átvevő ponton a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

  1. A szóbeli panaszokat PCX lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

  1. PCX a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (átvevő ponton) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  1. PCX a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

  1. Minden egyéb esetben PCX az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  1. PCX a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

  1. A panasz elutasítása esetén PCX az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

PCX a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

 1. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

  1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

 1. Békéltető testületek

  1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  1. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

  1. Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

  1. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

  1. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

  1. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 1. Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. A webáruház ……………… alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 1. Személyes adatok védelme

  1. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi PCX Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy PCX a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

  1. PCX jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

  1. PCX fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

  1. Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2018. június 15.

  1. Jelen ÁSZF letölthető: www.pcx.hu oldalon.

 1. Vegyes rendelkezések

  1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 1. Mellékletek

  1. Kérdőív

  2. Hibajelentő lap – hibajelentés

  3. A hibajelentést Vásárló a belépést követően tudja a Hibajelentő lapon megtenni.

  4. A folyamat során ki kell választania a hibás terméket tartalmazó rendelést. Meg kell adnia – hogyan juttatja vissza PCX-hez a terméket: futárt igényel (hatályos díja: 1490 Ft/szállítás; Háztól-házig garancia szolgáltatással azonban ingyenes), vagy személyesen beviszi, vagy elküldi Postán a PCX Duna Plaza-ban lévő átvételi pontjára (1046 Budapest, Váci út 178. Duna Plaza 2. emelet).

  5. Az ügyintézés a PCX raktárába történő beérkezést követően kezdődik.

  6. Az ügymenetet segíti, ha a Vásárló a termékhez mellékeli a számla másolatát, vagy a számla számát és/vagy a rendelési azonosítót, valamint a pontos hibaleírást. PCX a garanciális vizsgálatot kizárólag a hibaleírásban leadott hibára folytatja le.

  7. A termékhez mellékelni kell a tartozékait (pl. az alaplapi hátlapot is) és lehetőleg a csomagolási elemeket, hogy ezt később ne kelljen a Vásárlónak pótolnia. (Csomagolási elemnek tekintendő minden olyan, ami a termék része volt a termék átvételekor és még rendelkezésre áll, pl. a gyári doboza.)

  8. Az esetleges szállítási sérülés felelőssége a Vásárlót terheli, ezért szállítás-biztos csomagolást kell használnia. Kifejezetten ajánlott a védőfólia, vagy védőpapír használata.

  9. A gyári csomagolási elemekre nem szabad ráírni, sem ráragasztani semmit sem.

  10. A garanciális ügymenet ideje nem PCX-től függ, ezért változó lehet, átlagosan néhány hetet vesz igénybe. PCX a beérkezett eszközöket szakszervizbe továbbítja, a bevizsgálás, szervizelés vagy csere a szakszervízben történik. PCX ezt követően küld értesítést a Vásárlónak e-mailben.

  11. A nem rendetetésszerű használatból adódó meghibásodások, szakszerűtlen szerelések és/vagy fizikai sérülések garanciavesztéssel járnak. Ennek megállapítása a szakszervizbe továbbítást követően is megtörténhet.

  12. Összeszerelt számítógépekre alkatrész-garancia vonatkozik, ezért Vásárló kizárólag a hibás alkatrészt juttassa vissza a PCX-hez a pontos hibaleírással. A számítógép tesztelése feláras szolgáltatás.

  13. Háztól-házig garancia megléte esetén a meghibásodott termékért PCX ingyenesen futárt küld, majd javítást vagy cserét követően ingyenesen visszaszállítja.

  14. A Háztól-házig garancia szolgáltatás nélkül szállítási díj terheli a küldeményt, mely a visszaszállítás során egy összegben kerül felszámításra.

  15. A sérült, garanciavesztés, a tesztelés során hibátlannak bizonyuló termékek szállítási díja a Vásárlót terhel abban az esetben is, ha korábban Háztól-házig garancia szolgáltatást váltott.

  16. PCX az elkészült termékeket futárszolgálattal juttatja vissza, vagy személyesen is átvehető.

  17. PCX minden további kérdés esetén a garancia@pcx.hu címen áll rendelkezésre.

 1. Nyereményjáték

  1. PCX fenntartja a jogot magának, hogy időről időre nyereményjáték keretében sorsolást szervezzen.

  2. A nyereményjáték jellemzően a termék/termékek értékeléséhez kapcsolódik, mellyel ajándékot lehet nyerni. A Vásárló ilyen esetben értékelést írhat a PCX-től vásárolt termékről a megvásárolt termék adatlapján található értékelő felületen.

  3. PCX nyilvánosan közli az értékelési időszakot (tól-ig, naptári nap és óra/idő szerint megjelölve, valamint a sorsolás dátumát.

PCX 2006-2020.
Kapcsolat: pcx@pcx.hu
Az oldal tetejére 0 Kedvenceim 0 Összehasonlítás 0 A kosár üres
Cookie / süti kezelés
Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk a Részedre. Tudj meg többet...