« 1 »
sort sort
Könyv > MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET | EGYÉB - NAPTÁR | LEKTUR,KRIMI,FANT | TANKÖNYV, FELADATGY. | MESEKÖNYV | EGYÉB | MEMOÁR,NAPLÓ,INT | PRÓZA | EZOTERIKUS | FANTASY | TÁRSADALOMTUD. PSZICHOLÓGIA | ISMERETTERJESZTŐ | SZÉPIRODALOM | VALLÁS | ZENEI KÖNYVEK | FOTÓALBUM | SZAKÁCSKÖNYV | POLITIKA | TANTÁRGYI TANKÖNYV | INFORMATIKA | KÉZIMUNK.,SZAB-VAR | VERS | MŰVÉSZET | ÚTIKÖNYV | EGYETEMES TÖRT | MŰVÉSZETTÖRTÉNET | TÁRSADALOMTUD. VALLÁS | DRÁMA | TÁRSADALOMTUDOMÁNY | TÉRKÉP | KÖZGAZD. ÉS JOGI | MAGYAR TÖRTÉNELEM | KÖNNYŰZENE,EGYÉB,CD | ALBUM | HANGOSKÖNYV | JÁTÉK | ANTOLÓGIA | MENEDZSERIRODALOM | HÁZTARTÁS, CSALÁD | KRIMI, FANTASY | PSZICHOLÓGIA | LAKBERENDEZÉS | DVD ZENEI | DVD | MEZŐGAZD.KISKERT | MŰSZAKI ÉS ALK.TUD | TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT | FILOZÓFIA | HÁZTARTÁS, EGYÉB | JÁTÉKKÁRTYA | HÁZTARTÁS, LAKBERENDEZÉS | IRODALTÖRT.NYELV | NÖVÉNY ÉS ÁLLATV. | ORVOSI,EÜ.ISMERETT | BARKÁCSOLÁS | SZÉPIRODALOM - REGÉNY | LEXIKONOK, ENCIKLOPÉDIÁK | LIRA KIZÁRÓLAGOS | GYERMEKKÖNYVEK | SPORT | CSALÁD | NÉPRAJZ | FOLYÓIRAT | KÉPESKÖNYV,LEPORELLÓ | HADITECHNIKA | FÖLDRAJZ ÚTLEIRÁS | PRÓZA,EGYÉB,CD | TÁRSADALOMTUD. MAGYAR TÖRT. | FELVÉTELI TÁJÉKOZT. | SZOCIOLÓGIA | PRÓZA,CD,MK | KÉPES LEV.LAP | PRÓZA,EGYÉB,MK | NAPTÁR | MATEMATIKA,FIZIKA | KÉTNYELVŰ | KOMOLYZENE | KOTTA | IDEGENNYELVŰ-TÖBBNYELVŰ | TANÁRI KÉZIKÖNYV | LEXIKON, ENCIKLOPÉDIA | GYERMEKKÖNYVEK - KIFESTŐ | BESTSELLER | ÚTLEÍRÁS | TÁRSADALOMTUDOMÁNY-PEDAGÓGIA | SZÓTÁR - EGYÉB vegyes nyelvkönyv | GYERMEK-MESE | PRÓZA,EGYÉB,VC | IDEGENNYELVŰ | VEGYES NYOMT.
4 226 Ft
1-2 munkanap
Bernáth István több évtizedes kultúrtörténeti és műfordítói munkásságának eredménye ez az egyedülállókönyv, amely részletesen bemutatja a skandináv mitológia hiedelemvilágát, rendszerét, alakjait és eseményeit, ugyanakkor hiteles és költői magyar fordításban először közli teljes terjedelmükben a mitológia klasszikus szövegforrásait: a Próza-Eddát és az Edda-verseket....
1 559 Ft
1-2 munkanap
Bánó Attila újságíró, több lapnál dolgozott, a tévékuratórium tagja volt. A Régi magyar családok. Mai sorsok két könyv egy kötetben, mert két síkon közelíti meg a magyar történelmi családok históriáját. Összefoglalja 50 nemesi család több évszázados történetét, valamint az egyes családok 20. századi sorsának alakulását egy-egy ma élő családtaggal folytatott beszélgetésben deríti föl. A történelmi bevezetők a család eredetét, birtokviszonyait, történelmünkben játszott szerepét tárgyalják, megemlítik a család jeles képviselőit, utalva a politikában, közéletben, kultúrában elfoglalt helyükre....
2 294 Ft
1-2 munkanap
Az egységesítő, globalizációs hatások ellenhatásaként kialakuló etnikai, regionális identitás-irányultság oktatási-nevelési kihívásait járja körül a kötet....
4 468 Ft
1-2 munkanap
Az 1945-ös rendszerváltást követő koalíciós időszak és a szocialista kor börtönvi-szonyairól viszonylag sokat, de egyben igen keveset tudunk. Ha a kommunista ha-talmi harcok veszteseként börtönbe zárt Marosántól a halálra ítélt 56-os Obersovszkyig a visszaemlékezések széles skáláját vagy az újságírók nyolcvanas évek-ben egyre szaporodó börtönriportjait tekintjük át, akkor sokat, de ha a magyar börtönvilág egészét átfogó munkákat keressük, keveset. Tamáska Péter könyve éppen azért hézagpótló, mert ha érhetően erősen koncentrál is az amp;amp;8217;56-os összefüg-gésekre, a politikai elítéltek sorsán túl kitér a köztörvényesek sajátos börtönvilágá-ra is, másrészt eljut egészen az 1990. évi közkegyelem taglalásáig. A szerző végső konklúziója az, hogy 1945-től 1990-ig a magyar társadalom másodszor futotta végig a Foucault-i, a feudális vérpad-korszaktól a polgári börtön-korszakig tartó utat. (Ezt az emberiség szerencsésebb, nyugati része csak egyszer kellett, hogy megjárja, a 18. század közepé...
4 818 Ft
1-2 munkanap
A maffia titkos társaság, melynek hatalma egyes egyedül a gyilkosságokból ered. Az embereket megölni, majdeltakarítani őket - ezzel a borzalmas, ám igen egyszerű módszerrel dolgozott a szervezet. John Dickie a legújabbkutatások döbbenetes tényeit felhasználva írja meg a Cosa Nostra történetét a 19. Század elejétől a 2000-es évekelejéig. Megeleveníti azoknak a férfiaknak és nőknek a történetét, akik a maffia árnyékában éltek és haltak, sbemutatja a legkülönbözőbb híres figurákat is. A Cosa Nostra lenyűgöző történet, amely a szerző atmoszférateremtőerejét és a krimiszerzőkéhez hasonló feszültségkeltő képességét igazolja....
5 908 Ft
1-2 munkanap
Miért divatos újra a kabbala? Milyen a templomosok igazi arca? Honnan származik a maffia? Mitől szent maffia az Opus Dei? Miként tagozódik a szabadkőművesség a társadalomba? Hogyan szerveződik a láthatatlan al-Kaida? Ezekhez hasonló kérdések hatvanhat titkos társasággal kapcsolatban vetődnek föl, amelyek vallási, beavatási, politikai vagy bűnöző jellegű szervezetek. A válaszokat a mai ismeretek alapján kellő részletességgel megkapjuk a könyvből, mégpedig a társaságok titkossága ellenére nagyon is életszerű előadásban....
7 182 Ft
1-2 munkanap
Nagy munka végére érkezett el Nagy Balázs, végigjárván 10 esztendő alatt a Székely-földet. Fölgyűjtvén az ezred végi ezred eleji állapotokat. Sok-sok fényképpel és még több adattal. Nélkülözhetetlen nagy mű ez! A megelőző 3 kötettel együtt most már teljes a kép....
1-2 munkanap
Az alkotmányos rendszerváltás az elmúlt évtizedekben békés úton valósult meg Magyarországon. A magyar jogállam - a közjogi viták ellenére is - működőképes. A nagy társadalmi alrendszerekben, az oktatásban, a kultúrában, a gazdaságban azonban sokkal hosszabb időt vesz igénybe a rendszerváltás. S még hosszabbat az emberi fejekben. Magyarországból akkor lesz valami, ha ezeket a rendszerváltásokat sem tévesztjük el. A cél, amiért a nagy magyar civilizátor küzdött, ma is aktuális: ez nem más, mint az európai mértékekkel mért polgárosodás. Széchenyi István újra aktualizálható....
1 195 Ft
1-2 munkanap
A legismertebb és leglátogatottabb budapesti idegenforgalmi negyedben kalauzol végig Száraz György egyszerre informatív és irodalmi igényű szövege és mintegy hatvan színes felvétel a legjellegzetesebb épületekről....
2 234 Ft
1-2 munkanap
A sorozat kötetei a történelmi Magyarország területén ma is élő magyar és nemzetiségi falvak múltját és jelenét mutatják be; helytörténeti feldolgozási módszert követve, gazdag illusztrációs anyaggal. Kiadását a Balsay István elnökletével működő szerkesztőbizottság gondozza, a sorozat főszerkesztője Kosáry Domokos akadémikus. A kötetek 2000 január és 2001 augusztus között folyamatosan jelennek meg. A sorozat értékét növeli, hogy ilyen átfogó és igényes feldolgozás a magyar históriában szerepet játszó falvakról még nem jelent meg könyv formájában. A kiadványokat olvasva minden korosztály talál érdeklődésének megfelelőt, hiszen az alábbi témákról közöl információkat: a település elhelyezkedése a tájban, települések őslakossága, adottságai régészeti leletekkel alátámasztva, ősi helyi mesterségek bemutatása, a falu amp;amp;8222;nagy embereinekamp;amp;8221; bemutatása, népességre vonatkozó adatok, a település vallási-népi kultúrája, népi szokások, folklór, hiedelmek, magyar, nemzetiségi, német...
3 007 Ft
1-2 munkanap
A selyemre festett alkotásairól és kollázsairól világszerte ismert és népszerű Macskássy Izolda Kézikönyv című, 2003 februárban megjelent művében emléket állít nagymamájának és édesanyjának. A könyv sajátos, művészi illemtankönyv, amelyben a viselkedési, öltözködési tanácsok mellett sok-sok egyedi, erdélyi ételrecept is található. A művészi kivitelezésű összeállításban a művésznő több, mint harminc selyemre festett ruhamodelljét is megtalálhatja az olvasó. Megítélésem szerint minden gyereknek kötelessége adózni a kapott szeretetnek, példamutatásnak azzal, hogy emlékezik gyökereire, különösen arra az egyszer-kétszer hét évre, amit a gyerekkora jelent. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Kicsi Berta drága nagyanyámtól azokat a szépségeket örököltem hitben, gondolkozásban, ruhákban, ami átplántálható még az unokáimnak, dédunokáimnak, ükonokáimnak is -- írja Macskássy Izolda művésznő a könyv előszabában....
3 019 Ft
1-2 munkanap
Az egyre egyetemesebbé váló és egyre mélyebben ható világfolyamatok erőteljes ölelésében is megőrzendő érték mindaz, mit eleink ránk hagytak. Tudásunk és önbecsülésünk forrása mindaz, mit a múltból meríthetünk. És vethet bennünket bárhová is a sors, a szülötte táj, a szülötte föld, szóval a szülőföld mindennél előbbre való. Ezt üzeni nekünk és ezt erősíti bennünk ez a könyv. Szirtes Gábor...
3 381 Ft
1-2 munkanap
Kissé leegyszerűsített képlet szerint a határon túli magyarok olvasáskultúrája és nemzettudata egyaránt magasabb szintűnek bizonyult a magyarországinál. Mindkettő feltehetőleg a kisebbségi helyzet identitást erősítő nyomása alatt állt elő....
4 209 Ft
1-2 munkanap
A könyv az ifjabb Straussról szól, de megismerjük belőle az egész családot, és a XIX. századi Habsburg-monarchia zenei életét és kultúráját. Egyszerre életrajz és korrajz, pompás illusztrációkkal. Megismerherjük a régi Bécs keringőkirályát, a világ iránt érdektelenséget mutató, fóbiákkal teli embert, aki gyűlölte a táncot, mégis megtáncoltatta az egész világot. Szokolyi László Strauss-szakértő tollából külön fejezetet közlünk ifjabb Johann Strauss és Magyarország címmel....
4 709 Ft
1-2 munkanap
A kiadvány a tudományról és a tudósokról szól, valamint arról a díjról, amely már több mint száz éve a legjelentősebb elismerés, és amelynek odaítélése (vagy a kihagyás belőle) még ma is szenzációt kelt: a Nobel-díjról. A Nobel-díj a világ legnagyobb tekintélyű kitüntetése, amelyet minden év végén 5 kategóriában osztanak ki (valamint ugyanekkor osztják ki a Nobel emlékére alapított közgazdasági díjat is). Jelen könyv a három tudományos díjjal foglalkozik (fizika, kémia, fiziológia vagy orvostudomány). Röviden áttekinti a díj létrejöttének történetét, a világban és az egyes országokban elfoglalt helyzetét. Foglalkozik azzal, hogy mi tekinthető tudományos felfedezésnek és mi kell ahhoz, hogy létrejöjjön. Részletesen tárgyalja azoknak az életpályáknak a jellegzetességeit, amely a Nobel-díjasokat jellemezte. Bemutatja azt is, hogy mi történik a Nobel- díjasokkal a díj elnyerése után. Utolsó fejezetében a köny olyan nagy tudósokkal foglalkozik, akik bár megérdemelték volna, valamilyen oknál...
5 434 Ft
1-2 munkanap
A két hatalmas kötetből álló könyv szerkesztését - ezer év magyar magántörténelme levelekben bemutatva, Szent Lászlótól Klebelsbergig és Teleki miniszterelnökig - a Magyar Szemle köréhez tartozó tudós klasszika-filológus és kultúrpolitikus Balogh József (a ma is megjelenő Hungarian Quarterly és francia párja alapító szerkesztője), valamint Tóth László, szegedi történész professzor kezdte 1942-ben, de az előzmények nélküli, a mű terjedelménél fogva is páratlan vállalkozás aprólékos és természetszerűleg hosszadalmas munkálatait megakasztotta a háború, melynek során a gyűjtés kezdeményezője, Balogh József a nyilas terror áldozatául esett. Tóth László és a munkálatokba bevont, s ma nyolcvanas éveiben járó H. Balázs Éva történész professzor asszony, a Révai Kiadó akkori főszerkesztője, Illés Endre közreműködésével a háború után újrakezdte a munkát, és a vállalkozás el is jutott egészen a tördelésig, amikor a kiadót államosították, Illés Endrét műszaki szerkesztővé fokozták le, a könyvet bet...
7 170 Ft
1-2 munkanap
A sorozat jelen kötete a családi élet, a szokások, a munka és a szórakozás, az öltözködés, utazás,vallás, kultúra, szexualitás és a hadviselésköré csoportosítva tárja az olvasó elé Buffalo Bill és a Vadnyugat meghódítása korának Amerikáját.A leírásokhoz csatlakozó, kizárólag korabeli forrásokból származó színes illusztrációk egy film szemléletességével mutatják be mindezt....
1-2 munkanap
A Selyemútnak nevezett útvonal már az ókor ótakiterjedt közlekedési hálózatot alkotott, melynekfőcsapása Kelet-Ázsiától a Földközi-tengerig ért.A szerző, aki a sinológia és etnológia professzora a Müncheni Egyetemen, ezt a nyomvonalat követi egészen napjainkig, felcsillantva a számos nép és kultúra által létrehozott értékes örökség minden oldalát....
1-2 munkanap
Merre tart ma a magyar borászat? Hogyan indult el az elmúlt évtizedben az újjászületés útján?Ezekre a kérdésekre keresi a választ a németül és angolul is megjelent könyv: röviden átfogó képet fest a magyar bor világáról, s tömören ismertetia nagyobb borrégiókat, borvidékeket és a fontosabb borászatokat....
1-2 munkanap
Manapság, amikor egyre többet hallunk hazánk Európához való csatlakozásáról, nem feledhetjük, hogy ez a folyamat Szent István királlyal vette kezdetét. Ez a kötet a fiához, Imre herceghez írott híres Intelmeken kívül közli azt a fennmaradt 56 törvényfejezetet, melyekkel nagy királyunk kilenc évszázada megalapozta a magyar államiságot. A jelen kiadás a nagy sikerű könyvecske változatlan utánnyomása (3. kiadás!). Fordította: Bollók János, Kristó Gyula. Az előszót írta: Zlinszky János....
1 799 Ft
1-2 munkanap
A sorozatnak ez a kötete a felvilágosodás és a reformkor művészeti életét mutatja be. Ebben az időszakban erősödik meg a polgárság, ülésezik a reformországgyűlés, alakul meg a MagyarTudományos Akadémia, megépül a Magyar Nemzeti Múzeum,a Lánchíd, az esztergomi Székesegyház, a NagytemplomDebrecenben, s Pest elnyeri máig jellegzetes klasszicista városképét. Ezekben az évtizedekbenalkot Pollack Mihály, Hild József, Ferenczy István,id.Markó Károly, Barabás Miklós....
1 811 Ft
1-2 munkanap
YValójában a mostani Németország ugyanúgy jelent nekem bánatot és örömöt, sebeket és virágokat, pótolhatatlan veszteségeket és hatalmas kincseket, mint gyermek-, ifjú- és érett koromban.YMilyen történelmi korban kell születnie annak, aki olyan írói sikerekre áhítozik, mint a Francia Akadémia nagydíját és a Goncourt-t is besöprő Michel Tournier? Aki képes a legnagyobb rémségeket is szenvtelenül előadni, amivel annál inkább sokkolja az olvasót? Az író állítja: ő csak gratulálhat magának, hogy éppen 1924-ben született.A Boldogság Németországban? ezzel együtt kellemes séta; merész nyelve, találó nézetei hangsúlyozzák ki annak az évszázadok alatt összeállt mozaiknak a gazdagságát, erejét, ugyanakkor gyengeségét és paradox voltát is, ami Európa....
1 811 Ft
1-2 munkanap
Paul Garde Balkánja Délkelet-Európa történelmét, földrajzát, a különböző etnikumok és vallási csoportok közti relációk alakulását mutatja be, és mindama tényezőket, amelyek a Balkánt Európa puskaporos hordójává tették. Garde, a balkáni sakktábla szakértője szerint a régiót megingató konfliktusokat csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük a történelem súlyát és azt, hogy a globális síkon folyó játékban e konfliktusok mekkora tétet jelentenek. A Szerző e kötete olyan kalauz, amely közel hozza e régiót és történetét - a birodalmaktól a nemzetállamokig, illetve a háborúktól a kommunizmuson át a szemünk előtt lejátszódó új balkanizálódásig. A csatlósi viszonnyal és a nemzeti kommunizmussal kapcsolatban is eredeti gondolatokkal találkozhatunk. Paul Garde szlavista nyelvész és irodalomprofesszor (Provence-i Egyetem -Yale -Genf) több mint 50 éve foglalkozik a balkáni országokkal, és hosszú idő óta szinte minden évben megfordul a hajdani Jugoszlávia térségében. A Vie et Mort de la Yo...
2 174 Ft
1-2 munkanap
A méltán népszeru Magyar Talentum sorozat ezúttal a távközlés (Távíró, rádió, televízió) terén maradandót alkotó tudósaink portréját és munkásságát mutatja be....
2 391 Ft
1-2 munkanap
A szerző publicisztikai tevékenysége a délvidéki magyarok szellemi-önvédelmi harcának első vonalában van....
2 403 Ft
1-2 munkanap
Az ismert magyar(országi) kisebbségkutató, művelődéstörténész, új kötetében a (cseh)szlovákiai magyar kisebbség eszme-, mentalitás- és művelődéstörténeti örökségének átértékelésére, s a tárgyáról eddig alkotott kép kiigazítására és számos ponton kiegészítésére vállalkozik....
2 403 Ft
1-2 munkanap
A Bokros-csomag nem kivezette a váságból a magyar gazdaságot, hanem még mélyebb válságba taszította!Magyarországon az erkölcsi tőkevesztés hatása ma már gazdasági téren is jól mérhető: olyan fokot ért el, ami a modernizáció, a felzárkózás lehetőségét veszélyezteti. Az ország élén hiteltelen politikusok állnak, a politika szférája hitelét veszítette. Váltásra van szükség, elitváltásra, de aggódva teszem hozzá: csakis alkotmányos keretek között, békés eszközökkel. Aki más utat erőltet, az a tűzzel játszik....
2 657 Ft
1-2 munkanap
A kárpát-medencei településnevek zömének névfejtését az ókori dionüszoszi mítosz és kultusz nyelvemlékeiben találta meg a szerző. Egyik fő következtetése, hogy településneveink legalább másfél ezer évvel korábbiak, mint ahogyan azt a különböző okiratokban való említésük szerint eredezteti a hivatalos történetírás....
2 995 Ft
1-2 munkanap
Mióta tartják számon a balkezeseket? Hogyan vélekedtek róluk az évezredek során? Milyen út vezetett el attól a szemlélettamp;amp;otilde;l, hogy a balkezesség ördögtöl való abnormális tulajdonság, a természetes elfogadásukig, amire csak az utóbbi évtizedekben került sor? A balkezesség ugyanis a történelem során inkább bünnek, testi hibának számított, s csak ritkán minösült elfogadhatónak, s alig néhányszor erénynek....
3 381 Ft
1-2 munkanap
Könyvünk-egykori és mai fényképekkel, összehasonlításokkal, történeti leírásokkal - annak a Tabánnak állít emléket, melyet kivételesen nem a történelem viharai pusztítottak el teljesen,hanem az elmúlt évszázad különféle budapesti városrendezési elképzelései, a leegyszerűsített szanálási tervek és az üzleti érdekek. Mindezek következtében a Tabán múltját napjainkban már csak egy-egy házfolt örökíti át a mai és - remélhetőleg - az elkövetkezendő nemzedék számára.A könyv németnyelvű fejezetet is tartalmaz...
4 214 Ft
1-2 munkanap
A szex mindig érdekelte az embert. Sokak szerint akár férfiak, akár nők vagyunk, akár gazdagok, akár szegények, erről fecsegünk, elmélkedünk, okoskodunk, lódítunk és szépítünk amp;amp;8211; mégis ezzel kapcsolatban hallgatunk el a legtöbbet.amp;amp;8221; Száraz Miklós György könyve nem hallgat el semmit. Meghatározza, mi a bujaság, ez a jellegzetesen emberi tulajdonság, amely élesen elválik a biológiai értelemben vett, szexualitástól és szaporodástól. Sorra veszi az egymás után következő történelmi korok szexuális eszményeit, szokásait az ókortól egészen napjainkig, és a művészettörténetből és az irodalomból vett képek, idézetek segítségével teszi elevenné izgalmas amp;amp;8222;történelemkönyvétamp;amp;8221;. A szöveghez és a képekhez majd minden oldalon kislexikon is tartozik, amely megmagyarázza a ritkábban előforduló kifejezéseket....
4 818 Ft
1-2 munkanap
A kötetben hat, rendkívül izgalmas huszadik századi életpálya elevenedik meg.Elsőként négy, egymással rokonságban álló személyiség, Vészi József, Biró Lajos,Horváth Zoltán és Sárközi Márta. Lapszerkesztő, napilap-alapító, könyvkiadói munkatárs és folyóirat-szerkesztő szerepel itt egymás mellett. Biró esetében a hollywoodi karrier is megcsillan, de a hírneves forgatókönyv-író, ahogy barátai, a Korda fivérek is, megrettentek az amerikai típusú filmkészítéstől, és visszatértek Európába, hogy az angol védővámok nyújtotta lehetőséget kihasználva megteremtsék az angol filmgyártás egy fontos bázisát. Vészi és Biró maguk csinálták meg pályájukat, a semmiből indulva teremtettek lapokat (Budapesti Napló, Világ), és vitték tovább a régieket (Pester Lloyd). Kornfeld Móricot a születési előjog emelte eleve magasra, de a tehetség és a közért vállalt szerep tette érdemessé az emlékezetre mint a Nyugat, a Magyar Szemle,a The Hungarian Quarterly, a Nouvelle Revue de Hongrie, a Magyar Nemzet és több...
5 410 Ft
1-2 munkanap
A kötet a Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe című tankönyv főbb témáihoz kapcsolódó szöveggyűjtemény, amelyhez a nevelés történetének legfontosabb alkótóitól válogattak forrásszövegeket a szerkesztők. Ezek segítségével követhetik nyomon az olvasók, hallgatók az oktatási-nevelési intézmények kialakulásának és máig ívelő történetének fontosabb eseményeit....
7 170 Ft
1-2 munkanap
A neves párizsi Larousse Kiadó mindennapi történelem sorozatának tagja ez a kb. 300 színes fotóval illusztrált kötet, amely a családi élet, szokások, munka, szórakozás, öltözködés, utazás, vallás, kultúra, szexualitás, hadviselés köré csoportosítva mutatja be a Napóleon-kori Franciaországot....
7 170 Ft
1-2 munkanap
Hány ágyasa volt a császárnak? Kik azok az eunuchok? Valóban ettek kutyahúst a kínaiak? Tényleg ők találták fel a puskaport? Miért kötötték el a kislányok lábfejét? Hogyan szövik a selymet? E kötet valóságos időutazás: elénk tárja, hogyan töltötték mindennapjaikat a kínai férfiak, nők, gyerekek, a parasztok, írástudók, munkások és hivatalnokok. Róluk szól ez a színes stílusban megírt érdekes összefoglalás, amelyet gazdag képanyag tesz plasztikussá és még élvezhetőbbé. A Hétköznapi élet a kínai császárok korában igyekszik bemutatni az örök és változtathatatlan Kínát, valamint az ott élő, lüktetően eleven, folytonosan változó társadalmat és a kettő között feszülő paradoxont. A Mindennapi történelem című sorozat arra vállalkozik, hogy felelevenítse egykor volt emberek életét: mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek....
8 367 Ft
1-2 munkanap
Hetven pompás építmény leírásából megismerjük a korai társadalmak technológiai fejlettségét, elolvassuk tizenhat nemzetközi szaktekintély legfrissebb kutatásainak eredményét.Funkció szerint csoportosítva megismerjük az építmények történetét, melyek sora a Kr. e. V. évezred koemlékeitol az aztékok Kr. u. 16. századi Nagy Templomáig terjed, eljutunk a világ minden részébe: Ázsiától Afrikáig és Európától Amerikáig.Nem csupán jól ismert emlékekre bukkanunk, mint amilyen a gízai piramis, a Stonehenge vagy a kínai Nagy Fal, hanem kevésbé ismert csodákra is lelünk, mint amilyenek a timbukti vályog mecsetek vagy a sacsawamani inka templomerod. Minden építmény esetében elolvashatjuk a legfrissebb kutatások alapján szerzett adatokat és gyönyörködhetünk a látványos rekonstrukciós képekben....
8 367 Ft
1-2 munkanap
A Corvina Kiadó sorozata, amely a hétköznapi élet eseményein keresztül ismertet meg az emberiség történetével, a világtörténelmi témák mellett eredeti művekben dolgozza fel a magyar történelem fontos korszakait. A legújabb kötet a Habsburgok uralkodásának felvilágosodás kori periódusával, illetve annak mindennapjaival foglalkozik. A H. Balázs Éva, Krász Lilla és Kurucz György történészek szerkesztésében készült kiadvány az 1740-től, Mária Terézia uralkodásának kezdetétől 1815-ig, a Szent Szövetség megalakulásáig tartó, mintegy nyolcvanéves korszak köznapi életét tekinti át, szemléletes képet nyújtva ezen időszak családi életéről, lakókörülményeiről, öltözködéséről és divatjáról, ételeiről-italairól, társadalmi rendjéről, kultúrájáról, szórakozási szokásairól, hitéletéről, munkakörülményeiről, hadseregéről, közlekedéséről és más egyéb témákról. A szöveget korabeli idézetek és mintegy 300, nagyrészt színes illusztráció gazdagítja, a pontosabb eligazodást pedig időrendi áttekintés és irod...
8 379 Ft
1-2 munkanap
Mióta használja a magyarság a rovásírást? Mennyiben egyezik az a germán rúna-írással, van-e föníciai elődje, vagy azoktól teljesen független, az esetleges egybeesés vagy hasonlóság a véletlen műve? Terjedelemre is tekintélyt parancsoló munkát vehetnek kézbe az olvasók, akik közül nem kevesen alighanem csak hallomásból tudnak a rovásírásról. A szerző több évtizedes munkával összegyűjtött hatalmas anyag birtokában, rendkívül tekintélyes, a rovásírás-kutatás egész múltját és eredményeit összegező könyvészetre támaszkodva, saját kutatásait, véleményét is hozzáadva igazít el a rovásírás (a kívülálló által valószínűleg nem is sejtett mélységű) rejtelmeiben....
8 966 Ft
1-2 munkanap
Artúr király és a Szent Grál, Nagy Sándor elveszett sírja, régi írások és Atlantisz története - csak néhány példa az emberiség megfejtetlen rejtélyei közül. A Hetven rejtély szerte a világból című képeskönyvvel világ körüli utazásra indulunk, amelynek során egykori civilizációk kialakulásának, tündöklésének és bukásának rejtélyes körülményeit ismerhetjük meg....
 « 1 »
sort sort
PCX 2006-2016. Kapcsolat: pcx@pcx.hu Minden jog fenntartva
Cookie / süti kezelés
Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk a Részedre. Tudj meg többet...