Könyv > LEXIKON, ENCIKLOPÉDIA | MEMOÁR,NAPLÓ,INT | TÉRKÉP | EGYÉB - NAPTÁR | SZÉPIRODALOM | ISMERETTERJESZTŐ | ALBUM | ZENEI KÖNYVEK | SZAKÁCSKÖNYV | LEKTUR,KRIMI,FANT | MESEKÖNYV | TÁRSADALOMTUD. PSZICHOLÓGIA | EGYÉB | PRÓZA | KÖZGAZD. ÉS JOGI | FANTASY | VALLÁS | MENEDZSERIRODALOM | KÉZIMUNK.,SZAB-VAR | SZÉPIRODALOM - REGÉNY | DVD | EZOTERIKUS | VERS | TANTÁRGYI TANKÖNYV | HANGOSKÖNYV | SPORT | EGYETEMES TÖRT | HÁZTARTÁS, EGYÉB | POLITIKA | KRIMI, FANTASY | NÉPRAJZ | MAGYAR TÖRTÉNELEM | PSZICHOLÓGIA | INFORMATIKA | TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT | CSALÁD | BARKÁCSOLÁS | ORVOSI,EÜ.ISMERETT | KÖNNYŰZENE,EGYÉB,CD | ANTOLÓGIA | ÚTIKÖNYV | TÁRSADALOMTUDOMÁNY | JÁTÉK | TÁRSADALOMTUD. VALLÁS | MŰVÉSZET | KÉPESKÖNYV,LEPORELLÓ | MATEMATIKA,FIZIKA | NÖVÉNY ÉS ÁLLATV. | IRODALTÖRT.NYELV | HÁZTARTÁS, CSALÁD | LAKBERENDEZÉS | DVD ZENEI | SZOCIOLÓGIA | MŰVÉSZETTÖRTÉNET | MŰSZAKI ÉS ALK.TUD | TANKÖNYV, FELADATGY. | MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET | GYERMEKKÖNYVEK | KÉTNYELVŰ | LIRA KIZÁRÓLAGOS | KOMOLYZENE | KÉPES LEV.LAP | HÁZTARTÁS, LAKBERENDEZÉS | MEZŐGAZD.KISKERT | FELVÉTELI TÁJÉKOZT. | PRÓZA,EGYÉB,CD | PRÓZA,CD,MK | LEXIKONOK, ENCIKLOPÉDIÁK | FILOZÓFIA | DRÁMA | PRÓZA,EGYÉB,MK | FÖLDRAJZ ÚTLEIRÁS | FOLYÓIRAT | NAPTÁR | TÁRSADALOMTUD. MAGYAR TÖRT. | TANÁRI KÉZIKÖNYV | IDEGENNYELVŰ-TÖBBNYELVŰ | KOTTA | GYERMEKKÖNYVEK - KIFESTŐ | JÁTÉKKÁRTYA | FOTÓALBUM | BESTSELLER | SZÓTÁR - EGYÉB vegyes nyelvkönyv | ÚTLEÍRÁS | GYERMEK-MESE | HADITECHNIKA | IDEGENNYELVŰ | PRÓZA,EGYÉB,VC | TÁRSADALOMTUDOMÁNY-PEDAGÓGIA | VEGYES NYOMT.
 « 1 »
sort sort
1-2 munkanap
3 587 Ft
A börtön több ezer éves intézmény, már a legrégebbi írott emlékek is tanúskodnak alkalmazásáról, mint a bűncselekmények büntetés-végrehajtási eszközéről. Az elmúlt évszázadok során különösen a büntetések 18. századhoz köthető humanizálódása után a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok hatalmassá duzzadtak, s kialakult a börtönügy mint tudomány, illetve nem mellékesen a büntetés-végrehajtási szakma.Jelen kötetünk több mint 1300 szócikkben és 250 színes és archív képpel illusztrálva tesz kísérletet a büntetés-végrehajtás legfontosabb fogalmainak, eszközeinek, intézményeinek, s nem utolsósorban több évszázados hazai és egyetemes fejlődésének összegzésére, megjelenítve a börtönügyhöz kapcsolódó társadalomtudományok széles spektrumát. A kötet számos börtönügyi szakember és reformer életrajzának, a büntetés-végrehajtás ókorba is visszanyúló eszközeinek és jogintézményeinek tudományos, mégis olvasmányos stílusban történő feldolgozása mellet...
1-2 munkanap
5 218 Ft
A Zászlóenciklopédia módszeresen áttekinti a világ zászlóarzenálját, bemutatja a zászlóhasználat történetét (Kr. e. 3100 tájától) a közelmúltug, alkalmat ad a nemzeti zászlók, katonai jelzések, uralkodói standardok, tengeri felségjelzések és polgári zászlók lenyűgöző választékának felfedezésére. Ezen kívül részletesen elmagyarázza a zászlók szimbolikus jelentését, ismerteti a zászlótipusokat és zászlóformákat, a zászlóhasználatot és a zászló-etikettet, sőt, a zászlók okozta konfliktusokat is. Az enciklopédia több mint 1400 színes illusztrációt közöl....
1-2 munkanap
3 662 Ft
Mondanivalónkat a beszéden kívül gesztusaink, arcjátékunk, testtartásunk - összefoglalóan a testbeszédünk - közvetíti, erősíti meg vagy cáfolja. Aki ennek tudatában van, az sokkal hatékonyabban kommunikál. Ha érti és érzékeli ezeket a sokatmondó jeleket, lényegesen többet tudhat meg a másik szándékáról, mint ha csupán a szavaira hagyatkozna.A világhírű szerzőpáros, Allan és Barbara Pease legújabb könyvamp;amp;not;ükben élvezetes, közérthető stílusban - számtalan fotó és rajz kíséretében - foglalják össze a testbeszéd alapvető tudnivalóit. Ne feledjük: miközben elsajátítjuk a testbeszéd tudományát, apránként jobban megértjük saját viselkedésünket is.A testbeszéd enciklopédiája a kereskedők, menedzserek, üzletkötők, állásinterjúra készülők elengedhetetlen kéziamp;amp;not;könyve, de hasznos lehet az élet bármely területén: otthon, randevún vagy a munkahelyen....
1-2 munkanap
3 730 Ft
A több mint 3000 illusztrációt tartalmazó kötet közel két évszázad ritkaságaiból és a történelmet megelevenítő bélyegeiből ad ízelítőt. A több mint 200 ország bélyegeiből készült válogatás nemcsak a bélyeggyűjtőknek ad segítséget a bélyegek jobb megismeréséhez, de a gyűjteményüket most összeállító kezdőknek is hasznos tanácsokkal szolgál.Részletesen ismerteti a gyűjtés különféle módozatait és a gyűjtemény kialakításának és gondozásának gyakorlati tennivalóit....
1-2 munkanap
4 477 Ft
Ruzsa György Az ikonfestészet lexikona című kötete hiánypótló szakmunka,amelyben részletesen megtalálhatjuk az ikonokkal kapcsolatosorosz és görög alapfogalmak magyarázatát. A szerző művében arra törekszik,hogy lexikonja ne legyen száraz és unalmas olvasmány, ugyanakkora szakszerűség kívánalmainak is megfeleljen. Magát az ikont ígydefiniálja: Tágabb értelemben bizánci jellegű szentkép, szűkebb értelembena keleti kereszténység táblaképe, vagyis olyan kép, amelyet elsősorbanfatáblára festettek. Teológiai szerepére is kitér, így példáulhangsúlyozza, hogy az ikon az emberi test feltámadás utáni, megdicsőültállapotát elővételezi, és a szentek arcát és alakját lelkies finomsággalmutatja be. A lexikon szócikkei között egy-egy hosszabb tanulmányt istalálunk, amely például azt tárgyalja, hogyan inspirálta az ikon a 19. és20. századi prózaírókat, köztük Makszim Gorkijt, aki Inasévek címűművében egy ikonfestő műhelyt is bemutat. A szerző szomorú érdekességkéntarról is ír, hogy a kommunizmus é...
1-2 munkanap
3 289 Ft
Valamennyi művészi igénnyel készült tárgy, legyen festmény, szobor, ékszer vagy bútor, esztétikai értékein kívül ezernyi szállal kötődik megvalósításának technikai feltételeihez. A bútorművességhez szakkifejezések sokasága kapcsolódik, s nemcsak a közönség, de még a szakemberek is csak töredéküket ismerik. Kiss Éva, a bútortörténet jeles kutatója és kollégáinak csapata szócikkeiben ezeket, magyarázza, sok rajzzal értelmezve az elmondottakat....
1-2 munkanap
3 359 Ft
Könyvünk lebilincselő módon vezeti be olvasóját Mezoamerika népeinek történetébe, mitológiájába és legendavilágába, és érdekességét csak fokozzák a látványos illusztrációk. A történetek napistenekről, véres áldozatokról, piramisokról és templomokról szólnak, valamint azokról a nemzedékeket elbűvölő mesés kincsekről, amelyeket a spanyolok magukkal vittek....
1-2 munkanap
3 360 Ft
A régiségek gyűjtőit segítő katalógusirodalom újabb terjedelmes kötettel gyarapodik. Ez a kötet azokat a tárgyakat mutatja be és értékeli, amelyek az elmúlt században keletkeztek, töltöttek be bizonyos funkciót, és amelyekre néhány száz millióan még emlékeznek is.A régiségkatalógusairól híre Martin Miller több ezer használati tárgyat - hirdető és csomagolóanyagot, fényképezőgépet, bútort, üvegtárgyat és ékszert, táskát, konyhai edényt, fényképeket, textilneműket, játékokat, órákat és fegyvereket, illetve műtárgy funkciójú darabokat - mutat be fényképpel és szóban, közli a mérteket és irányárakat is, úgyhogy az ilyen, nem is túl régi tárgyról egy szempillantás alatt teljes képet tud alkotni az érdeklődő. Bizonyos, hogy nem fogja mindenki megtalálni vitrinének vagy gyűjteményének kedvenc darabját, de hogy hasonlót talál, amelynek alapján meg tudja határozni antik tárgya értékeit, arra garanciát ad a sokrétű anyag, változatos szerkezet és jó áttekinthetőség....
1-2 munkanap
4 859 Ft
A kötet több mint ezer hosszabb-rövidebb szócikkében a folklorisztika és bizonyos rokon tudományok összehasonlító irodalomtudomány, néprajz, antropológia, poétika és esztétika, művelődéstörténet, kultúraelmélet, szemiotika legfontosabb fogalmait, jelenségeit rendszerezve és egymással összekapcsolva találja meg az olvasó. (Ugyanakkor nem találkozhat a népművészettel, a néptánccal és a népzenével összefüggő kutatások alapfogalmainak magyarázataival.) A tárgyalt fogalmak meghatározásai és azok rendszerezése különös gonddal készültek. Nem csak magyar, hanem nemzetközi áttekintést is adnak, s ezt gazdag szakirodalom-jegyzékkel egészítik ki. Külön előnye a kötetnek az, hogy egyetlen szerző felfogását és szóhasználatát tükrözi, és ezáltal összefüggő egészet alkot. Ennek köszönhető, hogy a közelmúltban különösen nagy számban megjelent hazai lexikonok között a jelen mű önálló jelenségnek tekinthető. Gazdag utalórendszere segítségével sok irányban tájékozódhat az olvasó észreveheti például...
1-2 munkanap
1 869 Ft
Ez a kislexikon elsősorban filozófiai fogalmi szótár, melynek szócikkei párbeszédben állnak a teológiával. Abban tér el más filozófiai szótáraktól, hogy a fogalmak, irányzatok és személyiségek általános és átfogó ismertetése mellett kitér azoknak a teológiával való kapcsolatára is. Ezzel segítséget nyújt a teológiát tanulóknak és művelőknek, de a gyakorlati egyházi szolgálatot végzőknek is, a teológia szempontjából fontos filozófiai kérdésekben való eligazodásban. A különböző korszakok legalapvetőbb összefüggéseinek bemutatása, a kidolgozott kereszthivatkozások és a válogatott bibliográfiai gyűjtemény bőséges lehetőséget kínál a további elmélyüléshez....
1-2 munkanap
5 599 Ft
Fantasztikus képeskönyv egy fantasztikus világról....
 « 1 »
sort sort
LEXIKON, ENCIKLOPÉDIA akciós áron, országos kiszállítással és több mint 4000 átvételi ponton. Gamepad, LEXIKON, ENCIKLOPÉDIA A TESTBESZÉD ENCIKLOPÉDIÁJA - PEASE, ALLAN ÉS BARBARA HUSZADIK SZÁZADI R&Ea
PCX 2006-2016. Kapcsolat: pcx@pcx.hu Minden jog fenntartva
Cookie / süti kezelés
Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk a Részedre. Tudj meg többet...